• Croeso i wefan newydd Cyfeillion Parc Acton

  Ar y funud mae’r wefan wrthi’n cael ei llunio, ond cyn bo hir fe fydd tudalennau newydd yn cael eu hychwanegu.

  Grŵp cymdeithasol di-elw yw Cyfeillion Parc Acton a sefydlwyd yn 2008 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a thrigolion lleol gyda’r bwriad o hyrwyddo, amddiffyn, cynnal a gwella ein parc rhyfeddol fel y gall pawb ei fwynhau am genedlaethau i ddod.

  Mae Parc Acton tua 55 o erwau yn cynnwys, fe gredwn, y coed mwyaf godidog yn yr ardal, amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, llefydd chwarae i blant, llyn hardd, cerrig yr Orsedd o Eisteddfod Genedlaethol 1977, gardd Siapaneaidd, a lle i gerdded yn ddiogel gyda digon o feinciau!

  Mae hanes diddorol i’r parc, sy’n adrodd storiau am un o’i thrigolion mwyaf poblogaidd mae’n debyg, sef ‘Yr Hanging Judge’ Jeffries, i fyny i 1947 pan roddwyd y tir i Gyngor Wrecsam gan y perchennog bryd hynny, sef yr Henadur William Aston – beth am ddod yn ôl i’n gwefan ymhen ychydig o wythnosau i ddarllen am hyn.

  Mae’n ddrwg gennym na all y wefan fod yn gwbl ddwy-ieithog. Gobeithiwn, fodd bynnag, y bydd rhannau wedi eu cyfieithu i’r Gymraeg yn y dyfodol.

  Cadwch lygad ar y wefan yn ystod yr wythnosau nesaf fel y bydd yn datblygu ac yn tyfu.